Wednesday, October 17, 2012

معرفی اساتید بزرگ: مهربابا، اشو، دالایی لاما، ایلیا رام الله

نظام اساتيد باطني(قسمت اول)
 
مطابق نظر یکی از محققان برجسته در زمینه مطالعات گوروئیسم و رئیس مرکز تحقیقات و ارزیابی جریانهای معنوی ، معلمان معنوی را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد؛ شامل اساتید کوچک (گوروها) ، اساتید بزرگ و آواتارها .

بلکه منظور از اساتید کوچک معلمانی هستند که عملکرد آنها محدود به فرقه و سلسله ای مشخص یا روایت محدودی از یک دین خاص می باشد و اکثر اساتید کوچک که آنها را با نام گورو نیز می شناسیم ، یک مبلغ دینی محسوب می شوند و کار آنها تبلیغ دین یا فرقه ای خاص می باشد و بنابراین عملکرد آنها بومی و کاملاً سنتی (برحسب فرهنگ منطقه ای) محسوب می شود .

ب) اساتید بزرگ : این معلمان غالباً طرح کنندۀ دکترین و نظریه (یا نظریاتی) هستند که جنبه ای فرا فرقه ای و فرا دینی دارد . اندیشه ها و تعلیمات این اساتید به گونه ای است که در ابعاد مختلف زندگی و در ابعاد مختلف اجتماعی و تمدنی قابل تفسیر و تبیین و بسط پذیر است . به این افراد معلمان زندگی ، معلمان جهانی ، و اساتید باطنی نیز گفته می شود . تعداد این اساتید بزرگ در هر دوره از زمان (و من جمله در دورۀ فعلی که آخرین دوره محسوب می شود) دوازده نفر می باشد .
راما کریشنا ، مهربابا ، ساتیا سای بابا ، اشو راجنیش ،کریشنا مورتی ، ماها ریشی و ايليا «ميم» از جمله اساتید بزرگ محسوب می شوند
 .
ج ) آواتار: این کلمه به معنای حلول خداوند در قالب انسانی و تجسم عامل الهی می باشد . معادل این مفهوم در اسلام ، مقام خليفة اللهی است و در فرهنگهای دینی و معنوی دیگر هم معادل همین مفهوم وجود دارد . آواتار ، قطب الهی و استاد اعظم و ... مفاهیمی مشابه همدیگر هستند و به فردی اطلاق می شود که در رأس نظام اساتید حق قرار دارد . از دیدگاه اساتید ، آواتار (قطب الهی) در عصرکنونی در دسترس مردم قرار ندارد و این احتمال وجود دارد که هیچ یک از افرادی که با عنوان آواتار در ملاء عام ظاهر شده اند و با این عنوان فعالیت می کنند ، آواتار نباشند و تنها انعكاسي برای تداوم فعالیتهای آواتار اصلی باشند . شاید به دلیل وجود همین شایعات دربارۀ افراد احتمالی ، این عنوان مطرح شده است که به قطب الهی در سطح جهان ، ماهاآواتار (برترین و بزرگترین آواتار) گفته می شود . در بارۀ این فرد گزارشات و مستندات بسیاری وجود دارد که واسطۀ آنها اساتید بزرگ یا بعضی از اساتید کوچک می باشند .


اساتيد بزرگ
(قسمت اول)تعلیمات، عملکرد و محصولات فعالیتی هر یک از اساتید بزرگ مؤید شاخصه هایی است که در فرهنگ معنوی ، معرف معلم مورد نظر است . این شاخصه ها را می توان شعارهایی دانست که این فرد بیشتر (نه صرفاً) با آن شناخته می شود .

- ... معروف به «راما کریشنا»: بزرگترین معلم ودانتا در عصر جدید . او توانست میان دو مکتب متضاد یعنی ودانتا و تانترا ارتباط برقرار کند و در مقاطع زمانی مختلف اکثر ادیان را (بعنوان یک پیرو) تجربه نماید . او یکی از اصلی ترین عوامل بیداری معنوی هندوستان در قرن 19 به شمار می رود . تلاشهای راماکریشنا باعث احیاء مجدد هندوئیسم و انتشار اندیشه های آن در سطح جهان بویژه آمریکا ( توسط مرید او ویوکاناندا) شد . او با بیان و تفسیر این زمانی خود از هندوئیسم آن را از روند فرسودگی و افول نجات داد .

- ... معروف به «مهربابا» : مردان خدا را بشناسید تا از حقانیت آنها برخوردار شوید .

- ... معروف به «ساتیا سای بابا» : او بزرگترین مدافع دارما و بزرگترین مفسر تعلیمات ودائیسم است که این تعلیمات در ادیان دیگر هم وجود دارد . اکثر پیروان سای بابا او را بعنوان آواتار می شناسند . او به تعالیم بنیادی و سنتی هندوئیسم کاملاً پایبند است و تا حد زیادی سنت گرا (برخلاف اشو) محسوب می شود . سای بابا بیش از سایر اساتید دارای خدمات اجتماعی (مراکز خیریه ، بیمارستان و ...) است .

- ... معروف به «اشو» : توسعه دهنده آزادی معنوی و معنویت آزاد . او چارچوب های متعارف معنویت و محدودیتهای سنتی مذهب را پیوسته در هم می شکند و از آن فراتر می رود . اشو را می توان باهوش ترین معلم و بزرگترین استاد تانترا دانست . پلورالیزم (تکثرگرایی) معنوی از بارزترین وجوه تعلیمی اشو راجنیش است. توانایی اشو در مناظره و جدال افکار استثنایی است و در این مورد می توان او را سرآمد دیگران دانست . رابطۀ جنسی از دیدگاه معنوی یکی از نقاط حساس و تأکیدی آموزشهای اشو محسوب می شود .

... معروف به «ماهاریشی» : بنیانگذار روش T.M . یک تکنیک ساده و چند مرحله ای که ادعا می شود توان بازیابی و بازسازی جنبه های مختلف زندگی را داراست . همۀ فعالیتهای دیگر ماهاریشی به نحوی با این تکنیک ساده در ارتباط بوده است . پیام او این است: « با T.M می توان به هستی متعال نایل شد». از این دیدگاه (تک گرایی) ماهاریشی دقیقاً در نقطۀ مقابل اشو قرار دارد . ماهاریشی به «تکنیک گرایی» (تکنیک T.M) شهرت دارد .


- ... معروف به «ماهانتا پالجی» : احیاء کنندۀ روش اکنکار در زمان حاضر . از دیدگاه پالجی ،کلید حل همۀ مسائل انسان در پرواز روح و سفرهای روحی است . آموزش های پال توئیچل ترکیبی از اندیشه های مسیحی و هندوئیسم به شمار می رود . پالجی بیش از هر کسی در بارۀ زندگی در جهانهای معنوی (مادامی که در همین جسم و دنیا قرار داریم) سخن گفته و آموزش داده است . و از این نظر می توان توجه انسان امروز به این مقوله را تا حد زیادی مدیون تلاش های او دانست .

- ... معروف به « دون خوان » : آنطور که کارلوس کاستاندا او را به مردم جهان شناسانده است ، مهم ترین پیام دون خوان این است که باید به شمن های کهن اقتدا نمود و برای نجات از این جهان باید به معرفت تولتک و شمنیزم عمل کرد (شمنیزم ، آنطور که دون خوان می گوید). دون خوان پیچیده ترین ، رازآمیزترین و ظاهراً متناقض ترین معلم باطنی این عصر محسوب می شود . توانایی تفسیر او از اصول بنیادی شمنیزم با توجه به زبان و ادبیات زمان ما ، براستی حیرت انگیز است و او را در جایگاه بزرگترین معلم شناخته شده معرفت تولتک و شمنیزم در تاریخ شناخته شدۀ بشر قرار می دهد .

- ... معروف به «کریشنا مورتی» : زندگی واقعی در سکوت یافتنی است . در سکوت ببین و در سکوت بشنو و با ذهن ساکت زندگی کن . کریشنا مورتی دهها سال دربارۀ این دکترین بظاهر ساده سخنرانی کرد و نوشت . کریشنا مورتی را بیان گویای حقیقت می دانند زیرا بیان او «سکوت» بود (سکوتی هوشیارانه و فعال ). کریشنا مورتی توانست جهشی را در بینش باطن گرا و حقیقت جو بوجود بیاورد و تأثیر فلسفۀ (ضد فلسفه) او در بینش بشری ماندگار شد.

- ... معروف به «دالایی لاما» : آموزگار بزرگ اصل عدم خشونت حتی بیش از آنچه در بارۀ ماهاتما گاندی و نلسون ماندلا گفته می شود ، اين موضوع، دربارۀ دالایی لاما (پانچون لاما) صادق است . او بیشتر عمر خود را در راه برقراری صلح و دوستی میان مردم تبت با دولت چین و نیز گسترش صلح در جهان صرف کرده است . تبتیان او را بعنوان سیزدهمین بودا (حلول روح بودا) می دانند . او بیش از هر کسی در سطح جهان ، اشاعه دهندۀ اندیشه های بوداست . دالایی لاما پرطرفدارترین معلم معنوی محسوب می شود و اکثر طرفداران او ساکن تبت می باشند .


- ... معروف به «ایلیا میم»: به وضوح به عنوان بزرگترین معلم علوم باطنی و مفسر بزرگ الاهیسم در این عصر محسوب می شود. عصاره تعلیمات او «تسلیم الهيست» و مراحل هفتگانه تعلیمی بر همین اساس پی ریزی شده است. برخورداری از روح خدا (مسح شدگی) و زنده پرستی و باطن گرایی، از شاخص ترین وجوه تعلیمی اوست. در یک مقایسه، او را می توان خلاق ترین، متفکرترین و هوشمندترین معلم باطنی در عصر حاضر محسوب کرد. او را معلمی هزار وجهی (هزار روح) دانسته اند. عصاره و معجونی از همه انديشه هاي باطني و افكار بزرگ. از نظر منتقدان، در عرصه ها و اندیشه های مختلف باطنی، او از جایی آغاز كرده است که دیگران تمام کرده اند. اکثر پیروانش او را روح خدا می خوانند و كارهاي او را بیش از هر کسی به مسیح شبیه می دانند. او 25[1] سال سن دارد و تاكنون درباره خود ادعايي را مطرح نكرده است و خود را بعنوان تسليم و خدمتگزار خداوند معرفي كرده است.


اشتراکات عجیب اساتید بزرگ


با کمی بررسی و دقت پیرامون زندگی معلمان بزرگ باطنی، بلافاصله متوجه می شویم که میان اساتید بزرگ اشتراکاتی وجود دارد که گاهی بسیار عجیب به نظر می رسد. بصورت فهرست وار به بعضی از این اشتراکات عبارتند از:

1. تولد: درباره تولد اساتید بزرگ عموماً داستانهای خاصی نقل می شود که آن را با تولدهای دیگر متمایز می کند.

2. بیگانگی: در خانواده: غالباً این افراد در محیط خانوادگی و دوستان (تا زمان قبل از آشکاری هویت معلمی) در وضعیت بیگانگی و حاشیه قرار داشته و خارج از محاسبات و ادراكات اطرافيان و خانواده زندگي مي كردند.

3. سواد كم: در بعضي از بزرگان باطني (راما كريشنا، سايي بابا و...) مدرسه گريزي و فرار از سواد ظاهري به وضوح ديده مي شود. در معدود افرادي هم كه داراي مدارك تحصيلي دانشگاهي بوده اند، بروز هويت معلمي، در زمان طولاني تري اتفاق افتاده است و به محض آن، موضوع مدرسه گريزي ظاهر شده است.

4. شهود بزرگ: تقريباً در زندگي همه معلمان بزرگ، زماني وجود دارد كه طي آن فرد دچار يك چرخش و جهش ناگهاني شده است. اين همان شهود بزرگي است كه همه زندگي فرد را براي هميشه تحت تاثير خود قرار داده است. گاهي اين شهود بزرگ بصورت آشنايي فرد با يك معلم بزرگ باطني بوده است و گاهی بصورت تجربه ای که به آن حلول روح گفته می شود.

5. اتهامات: اتهاماتي كه درباره اكثر اساتيد بزرگ در طول زندگي آنها مطرح شده است تا حدي به هم شباهت دارند. همه اين بزرگان (و همه بزرگان باطني و انسانهاي بزرگ در طول تاريخ) در دوره فعاليت خود و حتی تا سالها بعد از آن با حجم عظيمي از تهمت ها و دروغ ها و تخريب هاي شخصيتي مواجه بوده اند. در پشت اين اتفاقات گاهي دولت ها قرار داشته اند و گاهي گروههاي خاص. اشو راجنيش با اتهام فساد اخلاقي،‌ جنسي و مالي روبرو مي شود و مورد يك حمله تخريبي گسترده در سطح بين المللي قرار مي گيرد و نهايتاً با تلاش و پیگیری سازمان اطلاعات مركزي آمريكا (سيا) از آمريكا اخراج مي شود. ساتيا ساي بابا طي دهها سال با اتهام شعبده بازي، همجنس گرايي (با كودكان) و فساد مالی، مورد تهمت و تخریب قرار می گیرد. كريشنا مورتي بارها با اتهام فساد مالي و اخلاقي روبرو مي شود. همين موضوع درباره راما كريشنا و بسياري از اساتيد ديگر نيز صادق است.

6. توانایی فوق العاده: بیشتر اساتید بزرگ، کم و بیش دارای توانایی هایی فوق العاده اند. البته میزان این توانایی های خارق العاده در این افراد بسیار متفاوت است.

7. تضادها: در شخصیت و رفتار اساتید بزرگ ظاهراً نوعی تضاد و چندگانگی دیده می شود. این تضاد ظاهری اختصاص به این سنخ از افراد نداشته و در اکثر بزرگان تاریخ یا رهبران بزرگ ادیان هم دیده می شود. درواقع تضاد یا تناقضی در کار نیست بلکه این موضوع قضاوتی شتابزده است که به دلیل در نظر نگرفتن شرایط وقوع، متضاد یا متناقض به نظر می رسد. گفته می شود در میان انبیاء، عیسی مسیح (ع) و در میان اساتید کهن، لائوتسو حکیم بزرگ چین باستان نمونه های مشهورتری از این تضاد ظاهری اند.

8. خود بزرگ بینی: تقریباً همه بزرگان باطنی در عصر حاضر و در دوره های مختلف تاریخی واجد نوعی خود بزرگ بینی بوده اند. این موضوع محصولی از خودشناسی و خودیابی است که در این افراد رخ می دهد و بسیار متفاوت با مفهوم مصطلح خود بزرگ بینی است. از مهمترین بروزات این حالت، تواضع و نرمی این بزرگان بوده است. یک فیزیکدان بزرگ نمی تواند در مسائل مختلف فیزیک به دیگران تکیه کند و با همین مقایسه، کسی که درباره انسان و زندگی انسان دارای آگاهی سرشار است، درباره مسائل مرتبط با انسان و زندگی عموماً به خودش مراجعه می کند نه دیگران.

9. ...

No comments:

Post a Comment