Monday, March 5, 2012

داستان های الاهیسم

داستان هاي الاهيسم

به روايت ال ياسين


اين داستان ها شامل مجموعه اي است كه بر اساس رؤياهاي بنيادي و نمادهاي اسطوره اي شكل گرفته و هر كدام از داستان ها علاوه بر مفاهيم پايه و مشترك، نظير تسليم و خدمت به خداوند، عشق الهي، توجه به خداوند و از خود گذشتگي براي خدا، داراي طيف و دسته اي از تعليمات اختصاصي مي باشد. خواندن عميق هر يك از داستان ها به فهم تعليمات خاص و عمومي مستتر در داستان منجر شده و راه ارتباط دروني انسان را هموارتر مي كند. درواقع مي توان گفت كه هر يك از داستان هاي الاهيسم حاوي بخش معيني از تعليمات الاهيسم باطني است كه البته بصورت فشرده و غالباً از طريق تصاوير رؤيا بيان گرديده است.
مثلهــاي كهــــن فرزنـدان حقيقت‌اند. ضرب المثل ولز
بعنوان مثال داستان هاي رؤياي راستين، رؤياي راهست اين و باغبان الهي[1] هر كدام به ترتيب داراي دستة تعليمات مسافر حق، فدايي حق و مبارز حق است. در داستان رؤياي راستين، موضوع مهاجر بودن روح انسان و هجرتگاه بودن زمين، بصورت نمادين، از طريق داستان قو هاي مهاجر مورد بحث قرار مي گيرد... در باغبان الهي يكي از روش هاي مبارزة موفق با نفس و مكر هاي شيطاني به تصوير كشيده مي شود....
هر يك از داستان هاي الاهيسم علاوه بر تعليمات خاص خود، بيانگر ابعادي از تعليمات عمومي است و زوايايي از آموزش هاي عمومي را آشكار مي سازد.


[1] شرح و تفسير اين داستانها، توسط خانم ها شباب حسامي (پِريا) و نازي حسامي (شيوا) و آقاي اميررضا الماسيان صورت گرفته است. از ديگر آثار منتشره و در دست چاپ خانم شباب حسامي (پِريا) مي توان به كتاب دوازده انجيل و همچنين كتب نوح آموز، اخبار و يافته ها، مقالات باطن گرا، آيين قضاوت، تفاسير بسم الله الرحمن الرحيم، كلمات بزرگان، پيش بيني هاي سياسي و رخدادها، و هوئيم اشاره كرد كه تحت راهبرد و يا توسط ايشان و عمدتاً با همكاري خانمها نازي حسامي (شيوا) و دكتر پريس كي نژاد و در مواردي، برخي اعضاي گروه تحقيقاتي ال ياسين، تهيه شده است.

این مطلب را می توانید در  سایت استاد ایلیا میم رام الله بخوانید


 
برچسب ها:الیاس رام الله ,فتاحی , ال یاسین , استاد ایلیا, ایلیا میم رام الله, الیا رام الله, رامالله, رام اللهیان, رام اله, ایلیا رام اله, راما الله, ایلیا م رامالله, ایلیا م رام الله, آل یاسین, اِلیاسین , ایلیا میم , ایلیا میم رام الله , ایلیا میم رام اله , ایلیا رام الله , استاد ایلیا , استاد ایلیا میم رام الله , رام الله , رامالله , پیمان فتاحی , جمعیت ال یاسین, ایلیا م رامالله, ایلیا م رام الله, ایلیا م رام اله, الیاس رام الله, الیاس رام اله, الیاس رامالله, جنبش معنوی ایلیا میم رام الله, معنویت ایلیا میم رام الله
نظر ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی در باره اسلام و قرآن و پیامبران و امامان، سخنان ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی درباره ایلیا رام الله و پیمان فتاحی و الیاس رام اله، نظر و نگاه و اعتقاد ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی و الیاس رام الله در مورد و درباره شیعیان و شیعه و حضرت علی و امام حسین و حضرت محمد، همه اطلاعات و مکتوبات و نوشته ها و مقالات موجود در باره ایلیا میم م رام اله و پیمان فتاحی و ضد فرقه رام الله ایلیا و الیاس رام الله، در باره و در مورد ایلیا رامالله و ایلیا م رام الله و پیمان فتاحی  در سایتها و وبلاگ ها و اینترنت چه چیزهایی است، ایلیا میم رام الله و پیمان فتای و ضد فرقه ایلیا رام الله در سایتهای خبری و رسمی و وبلاگ ها و بولتن ها و فایلهای تهیه شده و اخبار روز، دلایل و استندات پیرامون پرونده ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی و ضد فرقه ایلیا میم رام الله، موسسات و فعالیت ها و ان جی او های مرتبط و وابسته به جمعیت ال یاسین و ضد فرقه ایلیا رام الله، ایلیا رام اله یا ایلیا رام الله، فتاحی پیمان و ایلیا میم رام الله، هر انچه در مورد ایلیا میم رام الله موجود است، ایلیا رام الله و اخبار پیرامونش، سخنان ایلیا رام الله و پیمان فتاحی، رام اله یا رام الله یا رامالله، پیمان فتاحی و ایلیا رام الله یا ایلیا رام اله، الیاس رام الله یا الیاس رام اله، چرا به پیمان فتاحی رام الله می گویند، ایا رام الله همان پیمان فتاحی است، ایا پیمان فتاحی همان ایلیا رام الله است، اخبار و اخرین وضعیت ایلیا رام الله و پیمان فتاحی، تعداد اعضای ضد فرقه رام الله و ایلیا رام الله پیمان فتاحی، اطلاعات بیشتر و دقیق تر از ایلیا رام الله و پیمان فتاحی، پیدایش و تاریخچه فعالیتی ایلیا رام الله و پیمان فتاحی، اخرین وضعیت و شرایط فعلی ایلیا رام الله و پیمان فتاحی، کنکاش و تحقیق و جستجو در مورد ایلیا رام الله و پیمان فتاحی، علت و علل محکومیت های ساختگی و زندان های بی دلیل ایلیا رام الله و پیمان فتاحی، ایلیا میم رام الله یا پیمان فتاحی الان کجاست، محل دقیق زندگی و شرایط ایلیا م رام الله و پیمان فتاحی، جستجوی عبارت های ایلیا م رام  الله یا ایلیا رام اله و پیمان فتاحی در اینترنت، سایتها و وبلاگ هایی از هواداران ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی که فیلتر شکن لازم ندارد، سایتها و وبلاگهای پیرامون ایلیا رام اله یا ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی بدون فیلتر شکن و وی پی ان،تصویر چهره پیمان فتاحی و ایلیا رام الله، عکس و فیلم و سخنرانی های ایلیا م رام الله و پیمان فتاحی، مقاله و تحقیق و پایان نامه از ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی،چرا پیمان فتاحی و ایلیا میم رام الله و جریان ایلیا رام اله یک ضد فرقه است, عرفان های دروغین و فرقه های ضاله و تاثیر ضد فرقه ایلیا میم رام الله و عرفان پیمان فتاحی در برچیده شدن آنها, معنویت های نوظهور در ایران و عرفان و ضد فرقه ایلیا م رام اله و پیمان فتاحی , عرفان و ضد فرقه ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی در مقابل عرفان های بدلی و عرفان واره ها  و عرفان های کاذب و جریان های انحرافی می باشد, عرفان و ضد فرقه ایلیا رام الله و پیمان فتاحی در برچیده شده عرفان های ضاله و عرفان های دروغین و فرقه های دروغین و صهیونیستی و شیطان پرستی نقش عمده ای دارد, از منابع موثق اطلاعات درست و معتبر در مورد عرفان وضد فرقه ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی میخواستم, جستجوی کلیدواژه و عبارت عرفان و ضدفرقه ایلیا م رامالله و پیمان فتاحی در اینترنت و موتورهای جستجوگر, هر چه درباره عرفان و ضدفرقه ایلیام رام الله و پیمان فتاحی است میخواهم بدانم, بررسی و نقد و تحقیق و سرچ و بازبینی و مقاله در مورد عرفان و ضد فرقه ایلیا رامالله و پیمان فتاحی, دانلود فیلم ها و عکس های تصاویر و سخنرانی ها و کلیپ های مربوط به عرفان و ضد فرقه ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی, دانلود وی پی ان و فیلتر شکن برای دیدن فیلم های مرتبط و مربوطه به عقاید و زندگی و مسائل پیرامون عرفان و ضد فرقه ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی, هر انچه که مربوطه میشود به آرائ و نظرات و دیدگاه ها و عقاید و طرز فکر عرفان و ضدفرقه ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی, آخرین اخبار و خبرها و اطلاعات و بررسی های جدید و موجود در مورد و در باره عرفان و ضد فرقه ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی و آل یاسین, کنکاش و جستجوی هر آنچه که ربط دارد به تمامی اخبار و خبرها و اتفاقات موجود عرفان و ضد فرقه ایلیامیم رام الله و پیمان فتاحی در کشور و شرایط موجود, فرق و ادیان و ضد فرقه ها و جنبش های معنوی و عرفان های جدید و از سوی دیگر معرفی و آشنایی و شناخت با عرفان و ضد فرقه ایلیامیم رام الله و پیمان فتاحی, عرفان های حقیقی و عرفان های کاذب و آسیب شناسی و جریان شناسی و واکاوی  و نقد و بررسی پیرامون همه اینها و د رعین حال شناخت بیشتر و موثر تر و واقعی و واقع بینانه تر در مورد و درباره جستجوی عبارت ضد فرقه ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی و جمعیت آل یاسین, ایلیا میم , ایلیا میم رام الله , ایلیا میم رام اله , ایلیا رام الله , استاد ایلیا , استاد ایلیا میم رام الله , رام الله , رامالله , پیمان فتاحی , جمعیت ال یاسین, ایلیا م رامالله, ایلیا م رام الله, ایلیا م رام اله, الیاس رام الله, الیاس رام اله, الیاس رامالله, ضد فرقه رام الله,عرفان رام الله, عرفان رام اله, عرفان ایلیا میم رام الله, عرفان رامالله, جنبش معنوی ایلیا میم رام الله, معنویت ایلیا میم رام الله, عرفان ایلیا, عرفان الیاس رام الله , روش جعل, روش مونتاژ, فیلم های مونتاژی, روش میکس تصاویر, ترور روانی, ترور شخصیت, تحریف شخصیت, تبلیغات منفی, فیلم مونتاژی, تخریب اجتماعی,


No comments:

Post a Comment