Wednesday, February 22, 2012

تمثیل ابر نورانی یکی از تعالیم الهی استاد ایلیا میم رام اللهروح خلاق را در انسان مانند توده متراكمي از ابر غليظ تصور كن. اين ابر، سرچشمه قدرت آفرينندگي است. عصاره همه قدرتهايي كه در آسمانها و زمين است در اين ابر، نهفته و اين ابر خود نهفته در انسان است. روح آسمان در اين ابر نوراني حمل مي‏شود و خورشيد و ماه و ستارگان وجودِ انسان در آن مستترند. هر چيزي كه به هر نحو در ارتباط با اين ابر خلاق قرار گيرد و با قدرت آفريننده آن در تماس باشد، بارور و فعال و دگرگون مي‏شود. و هرگاه دعاها و قصدها و كلام انسان، و رؤياها و آرزوهاي او بتوانند از اين ابر خلاقه تغذيه كنند، به تحقق مي‏رسند...
بارش‏هاي ابر خلاقه، شفادهنده و حلال است پس بر هر مسئله يا خواسته‏اي بريزد آنرا شفا مي‏بخشد و حل مي‏كند. يگانه قدرت خلاقه‏اي كه در عالم هست مربوط به همين ابر نوراني و خلاقه است كه در درون تك‌تك انسانها نيز دميده شده و مي‏تواند جريان داشته باشد. هر قسمتي از وجود انسان و هر موجودي كه تحت بارش يا تجربه اين ابر احياگر قرار گيرد زنده مي‏شود. ابر نوراني زاينده است و هر چه بيشتر ببارد، بارش آن بيشتر مي‏شود و جريان آن گسترش مي‏يابد. بدون تماس با اين ابر خلاقه، هيچ خواسته‏اي به تحقق نمي‏رسد و هيچ قصدي سرانجام نمي‏يابد...
اگر نگاهت را بزرگتر كني مي‏بيني كه در كل عالم فقط يك ابر نوراني و خلاق هست كه همه موجودات هستي غرق در آنند. همه هست‏ها در اين هستي نامتناهي غوطه‏ورند لكن ارتباط آنها و نحوه برخورداري شان از آن، متفاوت با همديگر است. شكل ابرها هم در موجودات مختلف مثل هم نيست اما اصل ابر در تمام آنها يكيست...
آبي كه از ابر پايين مي‏آيد، داراي همان توان بوجودآورندگي ابر است. آن آب، شفادهنده و دگرگون‏كننده است و مي‏تواند احياء كند...
براي عده كمي از انسانها، بارش‏هاي خوب و به هنگامي رخ مي‏دهد و بركات و توفيقات و فيوضات الهي در زندگي‏شان وفور دارد.
اما در اكثر انسانها، ابر خلاقه از بارش بازايستاده و نمي‏بارد. در آنها، گاهي ابر نوراني آنقدر دور رفته يا آنكه آن انسانها آنقدر از او دور شده‏اند، كه ظاهراً در آسمانشان ابري ديده نمي‏شود... در بيشتر مناطق خشكسالي شده و رويش زندگي ديده نمي‏شود و فقر و بي‏آبي مسلط گشته. گاهي هم كه در آنها مي‏بارد يا رگبار مي‏زند يا شبنمي از آن بر زمين مي‏نشيند، آن باران تحقق‏بخش، صرف قصدهاي بازي‏گونه و كارهاي غيرضروري و آشفته‏سازي‏ها مي‏گردد...
بايد به آنها گفت كه از اين بارش‏هاي موقت و گذرا، از اين توجهات و فيوضات ابر نوراني، تنها در جهت آماده‏سازي شرايط، براي بارش دائمي و سرسبزي زمين زندگي و به جريان انداختن رودهاي خشكيده استفاده كنيد. همين بارانهاي گاه و بي‌گاه را هدر ندهيد. نگذاريد بيهوده تبخير شود يا در بازيها به مصرف برسد. آن را ذخيره كنيد و در رگهاي روحتان به جريان بيندازيد. جاييكه رودخانه به زمين آب دهد، زمين زنده مي‏شود و گياهان مي‏رويند. آنگاه آسمان به نياز و درخواست آن زمينِ زنده پاسخ خواهد داد و ابر دوباره و دگرباره مي‏بارد.
زمين، همسر آسمان است. وقتي آسمان فكر مي‏كند كه همسرش مرده است ديگر براي او چه كاري بكند اما وقتي كه ديد همسرش زنده است به نيازهايش پاسخ مي‏دهد و تنهايش نمي‏گذارد...
باد بايد بِوَزَد و ابر را به حركت دربياورد. اين وزيدن از دميدن دوباره روح الهي در انسان حاصل مي‏شود. خدايا دوباره در انسان بِدم. بايد نَفَس‌الهي را از نفْس‌الهي دريافت نمود و روح الهي را دوباره يافت. اگر باد بِوَزَد ابر به جريان مي‏افتد. آنرا به صورت مه پايين مي‏آورد و همه چيز را در معرض آن قرار مي دهد.[ توجه به حضور خدا و بازگشت به او.] باد مي‏وزد و ابر مي‏بارد اگر زمين متوجه آسمان شود، اگر زمين رابطه خود را دوباره با آسمان بازيابد. زمين فراموش كرده كه همسر آسمان است. آن خاك مرده، مثل هرزه‏ها شده. شوهران زيادي دارد اما در حقيقت تنها و بي‏كس است. زيرا همه چيز او و همه كس براي او آسمان است و در آسمان است. او بايد پيوند خود را با همسر حقيقي‏اش، با آسمان، برقرار كند و به همه همسران موهوم و ياران دروغين‏اش نه بگويد و ديگر چيزي نگويد. انسان خاكي بايد همه رفيقان زالوصفت و خونخوار را از زندگي خود بيرون براند و همه درها و روزنه‏هاي زندگي خود را بر ابر نوراني بگشايد و به روي آسمان باز كند. اين زمين بايد تسليم آسمان شود. به آنچه در آسمان و در ابر نوراني مستتر است ايمان آورد و تماميت خود را در اختيار آسمان بگذارد....
حتي اگر ابر روز و شب هم باريد كافي نيست. زندگي حقيقي تو در ابر تو است و اسرار تو در آنست. به ابر خود بازگرد. او بايد به درون ابر بازگردد و در اعماق آسمان ساكن شود. بايد در حضور آسمان و از حرارت آن، داغ شود، بخار شود و بالا رود بلكه در ابرها حل شود و به ابرها بپيوندد و خود، ابر شود.

برگرفته از کتاب تعاليم حق (الاهيسم) ـ اثر ايليا «ميم»


انتشار اول در نشريه علوم باطني، شماره 6این متن را می توانید در سایت استاد ایلیا میم رام الله بخوانید.
برچسب ها:الیاس رام الله ,فتاحی , ال یاسین , استاد ایلیا, ایلیا میم رام الله, الیا رام الله, رامالله, رام اللهیان, رام اله, ایلیا رام اله, راما الله, ایلیا م رامالله, ایلیا م رام الله, آل یاسین, اِلیاسین , ایلیا میم , ایلیا میم رام الله , ایلیا میم رام اله , ایلیا رام الله , استاد ایلیا , استاد ایلیا میم رام الله , رام الله , رامالله , پیمان فتاحی , جمعیت ال یاسین, ایلیا م رامالله, ایلیا م رام الله, ایلیا م رام اله, الیاس رام الله, الیاس رام اله, الیاس رامالله, جنبش معنوی ایلیا میم رام الله, معنویت ایلیا میم رام اللهنظر ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی در باره اسلام و قرآن و پیامبران و امامان، سخنان ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی درباره ایلیا رام الله و پیمان فتاحی و الیاس رام اله، نظر و نگاه و اعتقاد ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی و الیاس رام الله در مورد و درباره شیعیان و شیعه و حضرت علی و امام حسین و حضرت محمد، همه اطلاعات و مکتوبات و نوشته ها و مقالات موجود در باره ایلیا میم م رام اله و پیمان فتاحی و ضد فرقه رام الله ایلیا و الیاس رام الله، در باره و در مورد ایلیا رامالله و ایلیا م رام الله و پیمان فتاحی  در سایتها و وبلاگ ها و اینترنت چه چیزهایی است، ایلیا میم رام الله و پیمان فتای و ضد فرقه ایلیا رام الله در سایتهای خبری و رسمی و وبلاگ ها و بولتن ها و فایلهای تهیه شده و اخبار روز، دلایل و استندات پیرامون پرونده ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی و ضد فرقه ایلیا میم رام الله، موسسات و فعالیت ها و ان جی او های مرتبط و وابسته به جمعیت ال یاسین و ضد فرقه ایلیا رام الله، ایلیا رام اله یا ایلیا رام الله، فتاحی پیمان و ایلیا میم رام الله، هر انچه در مورد ایلیا میم رام الله موجود است، ایلیا رام الله و اخبار پیرامونش، سخنان ایلیا رام الله و پیمان فتاحی، رام اله یا رام الله یا رامالله، پیمان فتاحی و ایلیا رام الله یا ایلیا رام اله، الیاس رام الله یا الیاس رام اله، چرا به پیمان فتاحی رام الله می گویند، ایا رام الله همان پیمان فتاحی است، ایا پیمان فتاحی همان ایلیا رام الله است، اخبار و اخرین وضعیت ایلیا رام الله و پیمان فتاحی، تعداد اعضای ضد فرقه رام الله و ایلیا رام الله پیمان فتاحی، اطلاعات بیشتر و دقیق تر از ایلیا رام الله و پیمان فتاحی، پیدایش و تاریخچه فعالیتی ایلیا رام الله و پیمان فتاحی، اخرین وضعیت و شرایط فعلی ایلیا رام الله و پیمان فتاحی، کنکاش و تحقیق و جستجو در مورد ایلیا رام الله و پیمان فتاحی، علت و علل محکومیت های ساختگی و زندان های بی دلیل ایلیا رام الله و پیمان فتاحی، ایلیا میم رام الله یا پیمان فتاحی الان کجاست، محل دقیق زندگی و شرایط ایلیا م رام الله و پیمان فتاحی، جستجوی عبارت های ایلیا م رام  الله یا ایلیا رام اله و پیمان فتاحی در اینترنت، سایتها و وبلاگ هایی از هواداران ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی که فیلتر شکن لازم ندارد، سایتها و وبلاگهای پیرامون ایلیا رام اله یا ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی بدون فیلتر شکن و وی پی ان،تصویر چهره پیمان فتاحی و ایلیا رام الله، عکس و فیلم و سخنرانی های ایلیا م رام الله و پیمان فتاحی، مقاله و تحقیق و پایان نامه از ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی،چرا پیمان فتاحی و ایلیا میم رام الله و جریان ایلیا رام اله یک ضد فرقه است, عرفان های دروغین و فرقه های ضاله و تاثیر ضد فرقه ایلیا میم رام الله و عرفان پیمان فتاحی در برچیده شدن آنها, معنویت های نوظهور در ایران و عرفان و ضد فرقه ایلیا م رام اله و پیمان فتاحی , عرفان و ضد فرقه ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی در مقابل عرفان های بدلی و عرفان واره ها  و عرفان های کاذب و جریان های انحرافی می باشد, عرفان و ضد فرقه ایلیا رام الله و پیمان فتاحی در برچیده شده عرفان های ضاله و عرفان های دروغین و فرقه های دروغین و صهیونیستی و شیطان پرستی نقش عمده ای دارد, از منابع موثق اطلاعات درست و معتبر در مورد عرفان وضد فرقه ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی میخواستم, جستجوی کلیدواژه و عبارت عرفان و ضدفرقه ایلیا م رامالله و پیمان فتاحی در اینترنت و موتورهای جستجوگر, هر چه درباره عرفان و ضدفرقه ایلیام رام الله و پیمان فتاحی است میخواهم بدانم, بررسی و نقد و تحقیق و سرچ و بازبینی و مقاله در مورد عرفان و ضد فرقه ایلیا رامالله و پیمان فتاحی, دانلود فیلم ها و عکس های تصاویر و سخنرانی ها و کلیپ های مربوط به عرفان و ضد فرقه ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی, دانلود وی پی ان و فیلتر شکن برای دیدن فیلم های مرتبط و مربوطه به عقاید و زندگی و مسائل پیرامون عرفان و ضد فرقه ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی, هر انچه که مربوطه میشود به آرائ و نظرات و دیدگاه ها و عقاید و طرز فکر عرفان و ضدفرقه ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی, آخرین اخبار و خبرها و اطلاعات و بررسی های جدید و موجود در مورد و در باره عرفان و ضد فرقه ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی و آل یاسین, کنکاش و جستجوی هر آنچه که ربط دارد به تمامی اخبار و خبرها و اتفاقات موجود عرفان و ضد فرقه ایلیامیم رام الله و پیمان فتاحی در کشور و شرایط موجود, فرق و ادیان و ضد فرقه ها و جنبش های معنوی و عرفان های جدید و از سوی دیگر معرفی و آشنایی و شناخت با عرفان و ضد فرقه ایلیامیم رام الله و پیمان فتاحی, عرفان های حقیقی و عرفان های کاذب و آسیب شناسی و جریان شناسی و واکاوی  و نقد و بررسی پیرامون همه اینها و د رعین حال شناخت بیشتر و موثر تر و واقعی و واقع بینانه تر در مورد و درباره جستجوی عبارت ضد فرقه ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی و جمعیت آل یاسین, ایلیا میم , ایلیا میم رام الله , ایلیا میم رام اله , ایلیا رام الله , استاد ایلیا , استاد ایلیا میم رام الله , رام الله , رامالله , پیمان فتاحی , جمعیت ال یاسین, ایلیا م رامالله, ایلیا م رام الله, ایلیا م رام اله, الیاس رام الله, الیاس رام اله, الیاس رامالله, ضد فرقه رام الله,عرفان رام الله, عرفان رام اله, عرفان ایلیا میم رام الله, عرفان رامالله, جنبش معنوی ایلیا میم رام الله, معنویت ایلیا میم رام الله, عرفان ایلیا, عرفان الیاس رام الله , روش جعل, روش مونتاژ, فیلم های مونتاژی, روش میکس تصاویر, ترور روانی, ترور شخصیت, تحریف شخصیت, تبلیغات منفی, فیلم مونتاژی, تخریب اجتماعی,


No comments:

Post a Comment