Monday, February 27, 2012

دیدگاه استاد ایلیا میم در مورد آب ، با الهام از آيه «و جعلنا من الماء كل شى‏ء حي»


الگو هاي طبيعت ، الگو هايي براي حل مسائل بشر و زندگي هماهنگ اند. ايليا «ميم»

با الهام از آيه «و جعلنا من الماء كل شى‏ء حي»
(قسمت اول)
آب يکي از عجيب ترين و باعظمت ترين چيزهاي عالم است. و يکي از عجيب ترين آيات قرآن همين است: و من الماء کل شيء حي. چطور مي‌شود تصور کرد که همة چيزهاي زنده، همه موجودات عالم، ميلياردها ميلياردها موجود زنده، وجودشان براساس آب باشد. چه اسراري در آب است که مي‌تواند با چنين وسعت جهان آسايي کارساز و زنده کننده و شيءساز باشد؟ حيات به آن است و با آن عملي مي‌گردد از اينرو آب را راز حيات مي‌گويند. در قرآن، عنصر تعيين کننده بهشت، همين آب است... جايي که نهرها در آن روان است. پر از درخت و ميوه است. و درخت و ميوه هم وابسته به آب است. البته آن آب و درخت و ميوه و جويبارها مفهوم خاص خودشان را دارند و اينجا محل کلام نيستند...
 براي فهم اين آيه عجيب ابتدا وجه کارسازي آب را به مشاهده درآوريم. اگر آب کارساز نبود خداوند متعال براي ايجاد اين عالم بيکران و پديد آوردن بيشمار موجودات زنده آن، اينقدر اساسي، آن را به کار نمي برد. پس آب الگويي بسيار کارساز است. و اين کارسازيمفهوم خود را دارد...اگر انسان در فهم آب، اين چيز عجيب و عظيم توفيق يابد قطعاً او به شيوه‌اي جامع و روشي کامل براي حل مسائل زندگي دست يافته است.[1]
... آب، خود را با زمان و آتش هماهنگ مي‏سازد. گاهي كه آتش كم است و زمان فشردگي است، منقبض مي‏شود، يخ مي‏زند و مانند سنگ، سفت مي‏شود. و آنگاه كه آتش زياد است و هنگام سياليتِ بيشتر است، بخار مي‏شود و بالا مي‏رود. اوست كه در عين آنكه منجمد است، روان است. هم از آسمان پايين مي‏ريزد و هم از پايين به بالا مي‏رود.
 تنها، كسي به آسمان مي‏رود كه قادر است آسمان را در خود آشكار نمايد. و آن، آب است كه حتي قطره‏اي از آن قادر است همه آسمان را در خود متجلي سازد. قطره‏اي آب مي‏تواند خورشيد و ماه و ستارگان را در خود ديدني نمايد. و اين قدرت از شفافيت آب است. شفافيتي كه او را آينه حقيقت مي‏سازد و هر كسي مي‏تواند خود را در آن ببيند و بيابد...
او در قالبي كه در آن قرار مي‏گيرد گرفتار نمي‏شود بلكه قالبهايش گذرا و افتادني‏اند. اگر امروز يخ مي‏زند و به ظاهر سخت مي‏شود، در اوج يخ زدن آماده است تا ذوب شود و حتي بخار گردد. و هنگاميكه بخار است آمادة چون سنگ شدن و به ظاهر، سخت شدن است. اين از نرمي و انعطاف‏پذيري آب است...
آب خاموش و بي‏صداست اما به هنگامش مي‏خروشد و فرياد مي‏زند. به كسي آزار نمي‏رساند اما اگر مجري خشم آسمان شود قادر است هر چيزي را ويران كند..
آب مي‏شويَد و از آلودگي‏ها پاكيزه مي‏سازد. وقتي به گِل، آلوده مي‏شود، با آرامش و سكون خود، گِل را از خود جدا مي‏سازد و دوباره زلال مي‏گردد. و براي آنكه دوباره پاكيزگي خود را بيابد، گاهي به آتش و نور متوسل مي‏شود و غسل در نور، ظاهر مي‏گردد. او پليدي‏ها و بيماري‏ها و بدي‏ها را مي‏شويد و خود در آتش و آرامش شسته مي‏شود. بدي‏ها و رنج‏هاي تو را تحمل مي‏كند و با خود حمل مي‏كند و مي‏برد اما چيزي از تو نمي‏خواهد. به تو زندگي مي‏دهد و تو را تطهير مي‏سازد اما چيزي از تو نمي‏خواهد. او در معنا از خود گذشته است. هزار كار مي‏كند اما ساده و بي‏ادعاست. چنان ساده است كه حتي رنگ و بو و شكلي هم ندارد. خودش بي‏رنگ است اما به هر رنگي در مي‏آيد و با وجود بي‏شكلي‏اش، شكل‏هاي بسياري بر خود مي‏پذيرد و خود هيچ يك نيست. آب به هر شكل كه درمي‏آيد همان آب است چون نرم است و جريان دارد. حتي از ميان كوهها عبور مي‏كند. در سطح زمين جاري مي‏شود. زمين را مي‏شكافد، بخار مي‏شود و بالا مي‏رود اما هنوز آب است. به هزار شكل درمي‏آيد اما يكيست. تغيير مي‏كند اما يكيست و اصل آن دگرگون نمي‏شود. با وجود اثرات بسيار خود، آنقدر بي‏ادعاست كه ارزان‏ترين و فراوان‏ترين چيزهاست. بيشترين بخش بدن انسان را در بر گرفته لكن ناپيداترين است. بخش اعظم زمين، آب است اما نام آب بر زمين نيست و به زمين درياي بزرگ نمي‏گويند و زمين مي‏گويند. و اين از بي‏ادعايي و تواضع آب است. همه چيز از آب است، بر مبناي آب است و آب مايه حيات است[2] اما بدترين و تحقيرآميزترين استفاده‏ها را از او مي‏كنند و اين هم از نرمي و تواضع و از خودگذشتگي آب است. آنچه ظاهراً جدا و قوي‏تر است آن نيز در آن است. هوا و آتش در آب است، هم مي‏سوزد و هم مي‏سوزاند[3]، هم آتش مي‏گيرد و هم آتش را خاموش مي‏كند. ظاهراً ضعيف است و قدرت زيادي ندارد اما شديدترين قدرتها[4] در آن است. اين قدرتها حتي در يك قطره آب هم هست زيرا قطره آن دريا را با خود دارد و آسمان را در خود دارد.[5] مگر نمي‏بيني كه هر گاه آب بر زمين مي‏ريزد، به سمت دريا متمايل مي‏شود و بسوي دريا و در نهايت به آسمان مي‏رود. حتي وقتي كه ظاهراً سر جاي خود مي‏ماند و در خود گم مي‏شود و در زمين فرو مي‏رود...
... اگر كسي آب را ترك كند زندگي را ترك كرده و اگر كسي با آن بجنگد با حيات خود جنگيده. همه حاضرند براي آن بجنگند اما هيچ كس حاضر نيست با آن بجنگد و او خود با هيچ چيز نمي‏جنگد...


برگرفته از کتاب تعاليم حق (الاهيسم - جلد دوم) ـ اثر ايليا «ميم»


برچسب ها:الیاس رام الله ,فتاحی , ال یاسین , استاد ایلیا, ایلیا میم رام الله, الیا رام الله, رامالله, رام اللهیان, رام اله, ایلیا رام اله, راما الله, ایلیا م رامالله, ایلیا م رام الله, آل یاسین, اِلیاسین , ایلیا میم , ایلیا میم رام الله , ایلیا میم رام اله , ایلیا رام الله , استاد ایلیا , استاد ایلیا میم رام الله , رام الله , رامالله , پیمان فتاحی , جمعیت ال یاسین, ایلیا م رامالله, ایلیا م رام الله, ایلیا م رام اله, الیاس رام الله, الیاس رام اله, الیاس رامالله, جنبش معنوی ایلیا میم رام الله, معنویت ایلیا میم رام اللهنظر ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی در باره اسلام و قرآن و پیامبران و امامان، سخنان ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی درباره ایلیا رام الله و پیمان فتاحی و الیاس رام اله، نظر و نگاه و اعتقاد ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی و الیاس رام الله در مورد و درباره شیعیان و شیعه و حضرت علی و امام حسین و حضرت محمد، همه اطلاعات و مکتوبات و نوشته ها و مقالات موجود در باره ایلیا میم م رام اله و پیمان فتاحی و ضد فرقه رام الله ایلیا و الیاس رام الله، در باره و در مورد ایلیا رامالله و ایلیا م رام الله و پیمان فتاحی  در سایتها و وبلاگ ها و اینترنت چه چیزهایی است، ایلیا میم رام الله و پیمان فتای و ضد فرقه ایلیا رام الله در سایتهای خبری و رسمی و وبلاگ ها و بولتن ها و فایلهای تهیه شده و اخبار روز، دلایل و استندات پیرامون پرونده ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی و ضد فرقه ایلیا میم رام الله، موسسات و فعالیت ها و ان جی او های مرتبط و وابسته به جمعیت ال یاسین و ضد فرقه ایلیا رام الله، ایلیا رام اله یا ایلیا رام الله، فتاحی پیمان و ایلیا میم رام الله، هر انچه در مورد ایلیا میم رام الله موجود است، ایلیا رام الله و اخبار پیرامونش، سخنان ایلیا رام الله و پیمان فتاحی، رام اله یا رام الله یا رامالله، پیمان فتاحی و ایلیا رام الله یا ایلیا رام اله، الیاس رام الله یا الیاس رام اله، چرا به پیمان فتاحی رام الله می گویند، ایا رام الله همان پیمان فتاحی است، ایا پیمان فتاحی همان ایلیا رام الله است، اخبار و اخرین وضعیت ایلیا رام الله و پیمان فتاحی، تعداد اعضای ضد فرقه رام الله و ایلیا رام الله پیمان فتاحی، اطلاعات بیشتر و دقیق تر از ایلیا رام الله و پیمان فتاحی، پیدایش و تاریخچه فعالیتی ایلیا رام الله و پیمان فتاحی، اخرین وضعیت و شرایط فعلی ایلیا رام الله و پیمان فتاحی، کنکاش و تحقیق و جستجو در مورد ایلیا رام الله و پیمان فتاحی، علت و علل محکومیت های ساختگی و زندان های بی دلیل ایلیا رام الله و پیمان فتاحی، ایلیا میم رام الله یا پیمان فتاحی الان کجاست، محل دقیق زندگی و شرایط ایلیا م رام الله و پیمان فتاحی، جستجوی عبارت های ایلیا م رام  الله یا ایلیا رام اله و پیمان فتاحی در اینترنت، سایتها و وبلاگ هایی از هواداران ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی که فیلتر شکن لازم ندارد، سایتها و وبلاگهای پیرامون ایلیا رام اله یا ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی بدون فیلتر شکن و وی پی ان،تصویر چهره پیمان فتاحی و ایلیا رام الله، عکس و فیلم و سخنرانی های ایلیا م رام الله و پیمان فتاحی، مقاله و تحقیق و پایان نامه از ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی،چرا پیمان فتاحی و ایلیا میم رام الله و جریان ایلیا رام اله یک ضد فرقه است, عرفان های دروغین و فرقه های ضاله و تاثیر ضد فرقه ایلیا میم رام الله و عرفان پیمان فتاحی در برچیده شدن آنها, معنویت های نوظهور در ایران و عرفان و ضد فرقه ایلیا م رام اله و پیمان فتاحی , عرفان و ضد فرقه ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی در مقابل عرفان های بدلی و عرفان واره ها  و عرفان های کاذب و جریان های انحرافی می باشد, عرفان و ضد فرقه ایلیا رام الله و پیمان فتاحی در برچیده شده عرفان های ضاله و عرفان های دروغین و فرقه های دروغین و صهیونیستی و شیطان پرستی نقش عمده ای دارد, از منابع موثق اطلاعات درست و معتبر در مورد عرفان وضد فرقه ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی میخواستم, جستجوی کلیدواژه و عبارت عرفان و ضدفرقه ایلیا م رامالله و پیمان فتاحی در اینترنت و موتورهای جستجوگر, هر چه درباره عرفان و ضدفرقه ایلیام رام الله و پیمان فتاحی است میخواهم بدانم, بررسی و نقد و تحقیق و سرچ و بازبینی و مقاله در مورد عرفان و ضد فرقه ایلیا رامالله و پیمان فتاحی, دانلود فیلم ها و عکس های تصاویر و سخنرانی ها و کلیپ های مربوط به عرفان و ضد فرقه ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی, دانلود وی پی ان و فیلتر شکن برای دیدن فیلم های مرتبط و مربوطه به عقاید و زندگی و مسائل پیرامون عرفان و ضد فرقه ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی, هر انچه که مربوطه میشود به آرائ و نظرات و دیدگاه ها و عقاید و طرز فکر عرفان و ضدفرقه ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی, آخرین اخبار و خبرها و اطلاعات و بررسی های جدید و موجود در مورد و در باره عرفان و ضد فرقه ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی و آل یاسین, کنکاش و جستجوی هر آنچه که ربط دارد به تمامی اخبار و خبرها و اتفاقات موجود عرفان و ضد فرقه ایلیامیم رام الله و پیمان فتاحی در کشور و شرایط موجود, فرق و ادیان و ضد فرقه ها و جنبش های معنوی و عرفان های جدید و از سوی دیگر معرفی و آشنایی و شناخت با عرفان و ضد فرقه ایلیامیم رام الله و پیمان فتاحی, عرفان های حقیقی و عرفان های کاذب و آسیب شناسی و جریان شناسی و واکاوی  و نقد و بررسی پیرامون همه اینها و د رعین حال شناخت بیشتر و موثر تر و واقعی و واقع بینانه تر در مورد و درباره جستجوی عبارت ضد فرقه ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی و جمعیت آل یاسین, ایلیا میم , ایلیا میم رام الله , ایلیا میم رام اله , ایلیا رام الله , استاد ایلیا , استاد ایلیا میم رام الله , رام الله , رامالله , پیمان فتاحی , جمعیت ال یاسین, ایلیا م رامالله, ایلیا م رام الله, ایلیا م رام اله, الیاس رام الله, الیاس رام اله, الیاس رامالله, ضد فرقه رام الله,عرفان رام الله, عرفان رام اله, عرفان ایلیا میم رام الله, عرفان رامالله, جنبش معنوی ایلیا میم رام الله, معنویت ایلیا میم رام الله, عرفان ایلیا, عرفان الیاس رام الله , روش جعل, روش مونتاژ, فیلم های مونتاژی, روش میکس تصاویر, ترور روانی, ترور شخصیت, تحریف شخصیت, تبلیغات منفی, فیلم مونتاژی, تخریب اجتماعی, 

دنبال واژه ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی بگرد، ایلیا م رام الله و پیمان فتاحی را پیدا کن، هر چیزی که مرتبط است با ایلیا رام الله و پیمان فتاحی را پیداکن، نتایج بیشتر درباره رام الله و پیمان فتاحی و ایلیا، پیدا کردن عبارت ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی در سایتها و وبلاگ ها، کتب ممنوع و چاپ نشده و توقیف شده از ایلیا میم رام الله و ضد فرقه رام الله یا رام اله، تصویر و تصاویر منتخب و عکس های ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی و ضد فرقه ایلیا رام الله، جملات قصار و منتخبی از سخنرانی های ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی و ضد فرقه ایلیا م رام الله،  ،رام الله یا پیمان فتاحی, پیمان فتاحی یا رام الله,رام الله کیست، رام الله چیست، رام الله و پیمان فتاحی و ضد فرقه رام الله کیست،درباره رام الله, درباره پیمان فتاحی,پیمان فتاحی,ایلیا م رام الله ,فرق جدید منحرف وتاثیر ضد فرقه و عرفان ایلیا رام الله و پیمان فتاحی در خنثی سازی آن, فعالیت های عرفان رام الله و ضد فرقه رام الله و پیمان فتاحی در تهران و سایر شهرستانها, مقالات موضوعی درباره و در مورد عرفان و ضد فرقه ایلیا رام الله و پیمان فتاحی, موسس عرفان و ضدفرقه رام الله و پیمان فتاحی, مطالب پیشنهادی عرفان و ضد فرقه ایلیا رام الله و پیمان فتاحی, معرفی عرفان و ضدفرقه ایلیا رام الله و پیمان فتاحی, نقد فرقه ها توسط ضد فرقه رام الله و ایلیا و پیمان فتاحی, نقد و بررسی فرقه ها و تاثیر ضد فرقه رام اله و عرفان پیمان فتاحی در برچیده شدن آنها, چکیده وقایع پیرامون عرفان و ضد فرقه ایلیا رام الله و پیمان فتاحی, نگاهی به عرفان و ضد فرقه ایلیا رام الله و پیمان فتاحی, , آنچه لازم است در باره عرفان و ضد فرقه رام الله و ایلیامیم و پیمان فتاحی بدانم, حقایقی در رابطه و در مورد عرفان ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی, ضد فرقه ها چه می گویند, حرفهای جداشدگان از فرقه های ضاله و عرفان های دروغین و نقشی که عرفان و ضد فرقه ایلیا رام الله و پیمان فتاحی در برچیده شدن آنها لازم است داشته باشد, ضد فرقه رام الله و عرفان ایلیا میم و پیمان فتاحی در تلویزیون و رادیو و سایتهای خبری, سایتهای مرتبط به پیروان و طرفداران و هواداران عرفان وضد فرقه ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی, پرونده سازی علیه و بر ضد همه اقلیت های عقیدتی  و عرفان و ضد فرقه ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی, همایش و نمایشگاه و سخنرانی و سمینار و میزگردهای فرقه های انحرافی و جریان های انحرافی و نقش ضدفرقه هایی مانند ضد فرقه ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی و ایلیامیم در برچیده شدن این گروه ها, پیمان فتاحی یا ایلیا رام الله یا ضد فرقه ایلیا میم رام الله, ضد فرقه رام الله و پیمان فتاحی کجاست و چه شرایطی دارد, ضد فرق ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی, دین و مذهب و ادیان و مذاهب و نقش موثر ضد فرقه ایلیا میم رام الله و پیمان فتاحی در این جریانات, در باره پیمان فتاحی, اطلاعات در مورد پیمان فتاحی, پیمان فتاحی کیست, پیمان فتاحی کجاست, پیمان فتاحی چند سال دارد, ایلیا میم , ایلیا میم رام الله , ایلیا میم رام اله , ایلیا رام الله , استاد ایلیا , استاد ایلیا میم رام الله , رام الله , رامالله , پیمان فتاحی , جمعیت ال یاسین, ایلیا م رامالله, ایلیا م رام الله, ایلیا م رام اله, الیاس رام الله, الیاس رام اله, الیاس رامالله, ضد فرقه رام الله,عرفان رام الله, عرفان رام اله, عرفان ایلیا میم رام الله, عرفان رامالله, جنبش معنوی ایلیا میم رام الله, معنویت ایلیا میم رام الله, عرفان ایلیا, عرفان الیاس رام الله , روش جعل, روش مونتاژ, فیلم های مونتاژی, روش میکس تصاویر, ترور روانی, ترور شخصیت, تحریف شخصیت, تبلیغات منفی, فیلم مونتاژی, تخریب اجتماعی,[1]«لائوتزو و پيش از آن فرزانگان ديگري فهميده بودند كه آب الگويي كارساز است. او مي‏گفت كه برترين خوبي، مانند آب است. بدون آنكه تلاشي كند يا به زحمت بيفتد، خوبي‏هايش به همه مي‏رسد. متواضع است و پست‏ترين جا را براي خود برمي‏گزيند و از اين نظر بسيار شبيه به روح آسمان است.» از تعاليم ايليا «ميم»
3. حتی جنين انسان و ديگر جانداران در محيطى از آب پرورش مى‏يابد و از آنجا متولد مى‏شود. طبق نظر كارشناسان، درياها منشأ حيات در زمين مى‏باشند.
4. احتمالاً اشاره به اين مطلب كه آب داراى اكسيژن (كه مى‏سوزاند و از طرفى عنصر اصلى هواست) و ئيدروژن (كه مى‏سوزد) است.
5. احتمالاً اشاره به نيروى الكتريسيته، نيروى بخار و نيروى هسته‏اى
6. قطره مى‏تواند آسمان را در خود منعكس كند.


No comments:

Post a Comment